Dofinansowanie

Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki półfabrykatów w Fabryki Narzędzi Specjalnych Spółka z o.o.”

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu firma wprowadzi w przedsiębiorstwie nowoczesny zespół maszynowy służący do obróbki półfabrykatów o nieregularnych kształtach z użyciem układu do automatycznego poziomowania i skanera 3D do optymalizowania naddatków obróbkowych.

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki półfabrykatów.

Wartość projektu: 2 657 919,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 756 318,50 PLN


Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o. realizuje projekt który jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Tytuł projektu:

Wsparcie kapitału obrotowego Fabryki Narzędzi Specjalnych spółka z o.o.

Opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Cel projektu:

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu:

254.640,39 złote (100% dofinansowania)

Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15B
61-022 Poznań

REGON 363087043
NIP 7811919522

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000588735
Kapitał zakładowy: 1.005.000 PLN

Contact us:

biuro@fns.com.pl
tel.0048 61 653 40 00 (centrala)