Subsidy

Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o. implements a project co-financed from European Funds “Implementation of innovative technology for processing semi-finished products in the Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o.”

Project description

As a result of the project, the company will introduce a modern company machine set used for processing semi-finished products with irregular shapes using an automatic leveling system and a 3D scanner for optimization machining allowances.

Project goals

The aim of the project is to increase the innovativeness and competitiveness of the company by implementing innovative technology for processing semi-finished products.

Project value: 2,657,919.30 PLN

Contribution of European Funds: 756 318.50 PLN

Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15B
61-022 Poznań

REGON 363087043
NIP 7811919522

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000588735
Kapitał zakładowy: 1.005.000 PLN

Contact us:

biuro@fns.com.pl
tel.0048 61 653 40 00 (centrala)