Thermo-chemical treatment

Hardening in salt baths – isothermal hardening, gradual to 1020 ̊C
Bath hardening furnaces in an electrode salt furnace – high speed steels such as SW7M, Vanadis 23, 30, 60 etc.
Stress relief annealing – without atmosphere in the pit resistance furnace

Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15B
61-022 Poznań

REGON 363087043
NIP 7811919522

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000588735
Kapitał zakładowy: 1.005.000 PLN

Contact us:

biuro@fns.com.pl
tel.0048 61 653 40 00 (centrala)