Obróbka cieplno – chemiczna

Hartowanie w kąpielach solnych – hartowanie izotermiczne, stopniowe do temp. 1020 ̊C
Hartownie kąpielowe w piecu solnym elektrodowym – stale szybkotnące, takie jak SW7M, Vanadis 23, 30, 60 itp.
Wyżarzanie odprężające – bez atmosfery w piecu oporowym wgłębnym
Nawęglanie w atmosferze gazowej
Czernienie chemiczne w temperaturze 140 ̊C
Oczyszczanie w śrutownicy śrut staliwny Ø 0,3 mm

Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15B
61-022 Poznań

REGON 363087043
NIP 7811919522

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000588735
Kapitał zakładowy: 1.005.000 PLN

Contact us:

biuro@fns.com.pl
tel.0048 61 653 40 00 (centrala)